Milieu

Milieu


Petfarewell zorgt voor een milieuverantwoord gebruik van materialen.

Het karton gebruikt voor de dierenuitvaartboxen, inclusief de gebruikte inkten, voldoen aan de EU-wet & regelgeving met betrekking tot de zware metalen.

Richtlijn 94/62/EG van het Europese Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Artikel 11: Concentraties van zware metalen in verpakking 1.

De lid-Staten zorgen ervoor dat de totale concentraties van lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom in verpakking

en verpakkingscomponenten niet meer bedraagt dan: 100 ppm-gewicht vijf jaar na de in artikel 22, lid 1 genoemde datum.


• Het karton bestaat voor 100% uit gerecyceld materiaal.

• De coating is uitsluitend Polyethyleen van maximaal 15 g/m2.

• De verbrandingsgassen voldoen aan de EU-norm. Polyethyleen is een koolwaterstof verbinding en geeft bij verbranding CO2 en H2O.

• Polyethyleen is biologisch afbreekbaar en valt na verloop van tijd uiteen.

• De inkten bevatten geen zware metalen.

• Bij de kleurkeuze is rekening gehouden om de eventuele hoeveelheid schadelijke stoffen nog meer te beperken.

• De dierenuitvaartboxen zijn voor 100% recyclebaar.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen;

zoals gebruik maken van uitsluitend gerecycled karton. Ook het eindproduct is weer voor 100% recyclebaar.


Voor verpakkingswerkzaamheden worden o.a. mensen ingezet met een verminderde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.