Milieu

Milieu


Petfarewell zorgt voor een milieuverantwoord gebruik van materialen.

Het karton gebruikt voor de dierenuitvaartboxen, inclusief de gebruikte inkten, voldoen aan de EU-wet & regelgeving met betrekking tot de zware metalen.

  • Richtlijn 94/62/EG van het Europese Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval.
  • Artikel 11: Concentraties van zware metalen in verpakking 1.

De lid-Staten zorgen ervoor dat de totale concentraties van lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom in verpakking

en verpakkingscomponenten niet meer bedraagt dan: 100 ppm-gewicht vijf jaar na de in artikel 22, lid 1 genoemde datum.


• Het karton bestaat voor 100% uit gerecyceld materiaal.

• De coating is uitsluitend Polyethyleen van maximaal 15 g/m2.

• De verbrandingsgassen voldoen aan de EU-norm. Polyethyleen is een koolwaterstof verbinding en geeft bij verbranding CO2 en H2O.

• Polyethyleen is biologisch afbreekbaar en valt na verloop van tijd uiteen.

• De inkten bevatten geen zware metalen.

• Bij de kleurkeuze is rekening gehouden om de eventuele hoeveelheid schadelijke stoffen nog meer te beperken.

• De dierenuitvaartboxen zijn voor 100% recyclebaar.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen;

zoals gebruik maken van uitsluitend gerecycled karton. Ook het eindproduct is weer voor 100% recyclebaar.


Voor verpakkingswerkzaamheden worden o.a. mensen ingezet met een verminderde inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Contact:

Oosteind 70, 3356AC Papendrecht, Nederland


info@petfarewell.nl


+(31)6 533 88 905

Profiel

De Petfarewell box helpt bij een waardig afscheid van een huisdier. Een overleden huisdier kan in een natuurlijke houding in de box gelegd worden.

De box is uitermate geschikt voor vervoer naar huis, crematorium of andere bestemming.